tisdag, oktober 06, 2015

Mina riksdagsmotioner höst 2015

Som riksdagsledamot har man rätten att i början av varje riksdagsår lägga fram enskilda motioner med förslag i olika riktningar. Det är ett sätt att lyfta frågar man anser viktiga, små och stora, och att få fram dem i ljuset och bli behandlade av utskott och riksdag. Även regeringen brukar ha koll på detta och kan ta till sig verkligheten, om t ex alltfler motionerar i samma riktning.

Jag har detta mitt elfte riksdagsår lagt 22 egna motioner, och är sedan medundertecknare på en del.

Som transparent politiker redovisar jag dem här på min blogg med länk till riksdagen (läggs in vartefter)  (utan inbördes rangordning). De ger naturligtvis en bild av vad jag bl a anser viktigt. Varsågoda!

1. Nordens och norra Europas säkerhet kräver ett mycket nära militärt samarbete.

2. Jordbruk ska ej kallas miljöfarlig verksamhet.

3. Utred mer rimliga regler för körkortsprov för personer med brister i sitt synfält.

4. Riskera inte att Ostlänken försenas.

5. Sänk jordbrukets dieselskatt till EU-nivå.

6. Bort med lagkravet på betesdrift för frigående kor i modern lösdrift.

7. Sänk dansbandsmomsen.

8. Stärk allemansrättens skyldigheter och stärk markägarens möjligheter att få hjälp med otillåtna bosättningar.

9. Se över lönebidragen för de med funktionshinder.

10. Kriminalisera terrorresor.

11. En generös invandrings- och asylpolitik.

12. Öka rättssäkerheten vid myndigheters och domstolars behandling av djurskyddsärenden för lantbruket .

13. Enklare och billigare studentbostäder.

14. Öka Sveriges bistånd till matproduktion i Afrika.

15. Rusta upp Stångådals- och Tjustbanorna.

16. Utred rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede.

17. Redovisa skatter och avgifter på lönebeskeden.

18.Mer forskning och rådgivning kring insjöfiske och vattenbruk.

19. Organisationers rätt att överklaga miljöbeslut.

20. Avskaffa TV-avgiften.

21. Vildsvinsköttförsäljning.

22. Kvalitet i länsstyrelsernas djurskyddskontroller.


Jag har också förmånen att få medunderteckna några bra motioner från riksdagskollegor; t ex dessa:

* Vargstammens storlek och skyddsjakt på varg (Per-Ingvar Johnsson)

* Krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning (Per-Ingvar Johnsson)

* Ge företagare en andra chans (Anders Ahlgren)

* Behåll och bygg ut RUT-avdraget (Helena Lindahl)

* Småskalig vattenkraft (Daniel Bäckström)

 

lördag, september 26, 2015

Mitt inlägg i asyldebatten på C-stämman

Media skriver om gårdagens debatter och beslut på centerstämman i Falun. Jag gläds storligen åt Natobeslutet med bred majoritet, verkligheten har förändrats och ett nödvändigt starkt nordiskt försvarssamarbete kan endast ske under ett gemensamt Natoparaply.

Man skriver också om asyldebatten, här i ekot, här i SvD och här igen, och i Expressen. Jag samtalade med Johanna Jönsson i SVT Forum.

Jag har fått frågor om jag inte längre ska diskutera asyl- och migrationsfrågor i samhällsdebatten. Jovisst ska jag det. Däremot ska jag inte längre på ett bra tag tjata om detta i centerrörelsen.

Här är mitt blogginlägg inför gårdagens debatt på centerstämman och här mitt enminutersinlägg i debatten;

"Centerpartiet har en väldigt bra politik och en lysande partiledare. Vi kan nå 15-20 %.

Ett parti som ska styra Sverige måste ha en realistisk politik på alla områden. Vi kan inte som Miljöpartiet driva förslag med mycket hjärta men utan ekonomisk realism. Sverige riskerar att gå in i väggen om vi som enda land i Europa öppnar våra ambassader för de många miljoner flyktingar som finns. Låt oss driva på för att EUs länder tillsammans gör det, men Sverige kan inte ensamma gå före.

Centerstämman tog 2013 ett radikalt beslut om att svenska ambassader skulle öppnas. Idag kommer detta att åter bekräftas en bedövande enig stämma, trots att jag gjort vad jag har kunnat för att ändra det.

Jag respekterar givetvis partiets ståndpunkt, jag hoppas att det inte kommer att bromsa vår uppgång och ska i Centerpartiet inte längre tjafsa om detta på ett bra tag. (Läs mer på min blogg!)

"Känd kritiker kapitulerar", Dagens Eko. 

fredag, september 25, 2015

C-stämmobeslut om asyl på svenska ambassader

Centerpartiets stämma i Falun pågår. Stämningen är mycket god och partiet är på uppgång och kan nå 15-20 % inom några år, enligt min uppfattning. Vi har en tydlig och bra politik, och en lysande partiledare.

Ett parti som ska styra Sverige måste ha visioner men dessa måste bottna i en realistisk politik. Vi kan inte som Miljöpartiet driva  förslag med mycket hjärta men utan ekonomisk realism. Det är inte likt ansvarsfulla centerpartiet. Då tvingas man i regeringsställning att backa 180 grader, vilket MP nu ständigt gör. MP ville i opposition att Sverige ensamma skulle öppna sina ambassader för flyktingar som vill söka asyl. Nu säger Åsa Romson att detta är ogenomförbart, och hon tror inte ens att EU tillsammans kan skapa legala vägar till EU genom att sina ambassader.

Det tror jag och östgötadistriktet och vår motion om asylregler sa bl a att C och Sverige ska driva på inom EU så att EUs ambassader kan bli en legal väg för flyktingar till EU. Däremot tror vi inte att ett enskilt litet land ensamt kan göra det.

Vilka förhoppningar skulle det inte väcka hos flyktingar i Beirut och Amman och Cairo och Istanbul och Kabul osv om Sverige öppnade sina ambassader? Hur många 100.000 eller fler skulle söka sig dit? Skulle Sverige klara en flerdubbling  av antalet asylsökande vad gäller mottagning, integration och jobb?

Centerstämman 2013 tog det radikala beslutet att C vill att Sverige ensamt ska öppna sina ambassader i världen för flyktingar som vill söka asyl. Jag argumenterade emot då och tar  upp det med en motion till årets stämma.

Partistyrelsen yrkar avslag på motionen med denna beslutsmotivering;


"Vid partistämman i Karlstad beslutade Centerpartiet att verka för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands. Partistyrelsen medger att det i områden där det råder krigstillstånd skulle medföra betydande svårigheter att hantera asylärenden på ett säkert sätt. Om det ens är möjligt att hålla ambassaden öppen. Samtidigt finns goda skäl att öppna möjligheten att söka asyl på ambassader i länder där sådan verksamhet kan bedrivas på ett säkert och rimligt sätt."

 
Jag tolkar detta som att asyl inte kan sökas i t ex Syrien och kanske Irak (Bagdad) men däremot i länder där krigstillstånd inte råder som t ex Libanon, Jordanien, Egypten och Turkiet osv. Dvs, 2013 års beslut står fast med viss inskränkning.
 
Min riksdagskollega Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson,  menar däremot att krigstillstånd och "säkert och rimligt sätt" gör att Sveriges ambassader i Libanon, Jordanien och Turkiet inte skulle öppnas för asylsökande. Hon uttalade också i det SVT Forumsamtal som vi nyss hade att bäst vore om EUs länder gemensamt öppnade legala vägar genom sina ambassader och humanitära visum. Om detta är vi överens och det innebär alltså en framgång för vår motion.
 
Däremot kvarstår att nästan alla Sveriges ambassader i världen ändå skulle öppnas för asylsökande som kan ta sig dit.
 
I stämmokommittén var majoriteten för detta bedövande och detta kommer ikväll att bli stämmans beslut. Jag respekterar naturligtvis detta och kommer inte längre under en tid att driva på inom partiet för en mer realistisk (som jag ser det) politik. Jag känner oro för att denna radikala linje riskerar att bromsa den stora uppgång i opinionen som väntar Centerpartiet, men hoppas naturligtvis att jag har fel.
 
 
 
 

 
 

söndag, september 13, 2015

Uppsummering inför centerstämman om asylregler

Östgötacentern motionerar till centerstämman om att Sverige ska driva på övriga EU-länder i att öppna legala vägar in i EU, t ex via ländernas ambassader, samt att regler för PUT och anhöriginvandring ska bli mer generösa i alla EU-länder.

Däremot ifrågasätter vi om Sverige ensidigt kan gå före på dessa områden, eftersom andelen asylsökande till EU som väljer Sverige då blir mycket hög.

Stämman 2013 ansåg då, liksom partistyrelsen inför stämman i år, att Sverige ska öppna sina ambassader för flyktingar som vill söka asyl i Sverige. Det är en extremt radikal ståndpunkt.

Inte ens Miljöpartiet anser numera att det är realistiskt, Åsa Romson tror inte ens att EUs länder gemensamt kan öppna sina ambassader (eller ta bort flygbolagens transportörsansvar).
Justitieminister Morgan Johansson anser förslaget ohållbart. Inte heller Jan Egeland, chef för Norges flyktingbistånd i mellersta östern, anser detta realistiskt.
Centerpartiets styrelse anser i sitt yttrande till stämman att det finns goda skäl för att Sverige öppnar sina ambassader för asylsökande. Jag hoppas att stämman istället beslutar enligt östgötamotionen.

Vad gäller vårt förslag om en bättre ålderskontroll av asylsökande när migrationsverket bedömer att ålders kan vara betydligt över 18 år så har Migrationsverket redan agerat i den riktningen. Partistyrelsen anser att kontroll behövs och ska ske rättssäkert och korrekt.

Den viktigaste faktorn när asylsökande från Syrien väljer Sverige är att endast Sverige av EUs länder ger Permanent Uppehållstillstånd och därmed medborgarskap vid asylprövningen. Det uppgav en expert som undersökt frågan i många intervjuer med asylsökande, i Studio ett i veckan. Jag delar den uppfattningen. Morgan Johansson menade i interpellationsdebatt förra veckan att detta inte var orsaken, utan att hela världen vet att Sverige är bäst land för barn att växa upp i...Visst söker många asyl i Sverige för att Sverige är ett rikt land med god social trygghet samt att många har släkt och vänner i Sverige. Men våra mer generösa asylregler har naturligtvis också en stor betydelse.

Om Sverige behåller dessa regler i ett läge när flyktingströmmen till EU kraftigt ökar, och när övriga EU-länder inte alls anpassar sina regler i vår riktning, så kommer andelen flyktingar som väljer Sverige att fortsatt ligga mycket högt. Om Sverige uthålligt klarar detta vad gäller mottagande, bostäder, integration och jobb så är ju allt OK. Om vi däremot klarar det dåligt är det mycket bekymmersamt.

Bedömningen av hur bra Sverige kan klara ett växande antal asylsökande till Sverige bör därför ha betydelse för hur långt före övriga EU-länder våra asylregler kan ligga.

onsdag, september 09, 2015

Björklund - be Sveriges mjölkbönder om ursäkt!

Jag gillar Jan Björklund, ofta rak och engagerad.

Men alla politiker har kanske sina blinda fläckar. Hos Jan Björklund, och i Folkpartiet, finns en oförståelse för det svenska jordbruket och dess avgörande betydelse för jobb och levande landsbygd i hela Sverige, och för biologisk mångfald och kretslopp och miljö och djurskydd.

Igår hånade Jan Björklund Sveriges mjölkbönder i en känslokall tweet.

Så här skrev alltså en svensk partiledare mitt i en brinnande mjölkkris när priserna är extremt låga på 1980-talsnivå och 100-tals mjölkbönder har stora likviditetsproblem , har ställt in betalningarna eller är på väg i en förödande personlig konkurs.

Jan Björklund: "Barnfamiljer kan köpa billigare mjölk. Varför kallas det mjölk-kris?"

Jan Björklunds hån mot dessa bondefamiljer som investerat sina gårdar och sina liv i att producera världens bästa mjölk i förlitan på hyggligt stabila konkurrensförutsättningar måste bemötas kraftfullt så att alla inser allvaret i hans cyniska tweet.

Jag har twittrat och skrivit på Facebook detta:
"Jan Björklund gläds åt lägre mjölkpris och ökad matimport och svenska bönder i konkurs. En sann Folkpartipatriot. HAN BORDE SKÄMMAS!
Miljö och kretslopp och biologisk mångfald och öppna landskap och jobb i jordbruk och livsmedelsindustri betyder noll för Folkpartiet och Björklund, tyvärr. DE BORDE SKÄMMAS!"

Samt därefter detta:
"Jag tar i för mycket i sista stycket, visst, men nödvändigt för att matcha Björklunds hån mot svenska mjölkbönder. Ber Björklund dessa om ursäkt för sin tweet så ber jag Folkpartiet om ursäkt för att jag också gjorde det."

Vilken partiledare hånar svenska bil- eller ståltillverkare om de kommer på obestånd och 1.000-tals jobb försvinner? Men att glädjas över att lågprismat från andra kontinenter som producerats under villkor som är förbjudna för svenska bönder slår ut svensk mjölkproduktion, det kan uppenbarligen en folkpartiledare göra. Han borde verkligen skämmas.

Är det någon ryggrad hos Jan Björklund, och det vi vi ju att han har, så ber han nu oförbehållslöst Sveriges Mjölkbönder om ursäkt för det han skrivit. Då lägger jag hans förlöpning till handlingarna, och kanske mjölkbönderna också. Men det är ju upp till dem att avgöra.

 

lördag, september 05, 2015

Asylregler - varför så laddat?

Fasansfullt inbördeskrig i Syrien med omnejd och miljoner i flyktingläger/på flykt och en del till EU. Tyskland tar nu emot flest av alla EU-länder, Sverige tar emot flest enskom under 18 år.

Jag, och östgötacentern, driver på för att EU gemensamt ska öppna legala vägar in i EU, och fördela flyktingarna mellan EUs länder.

Däremot befarar vi, inte minst med nu växande flyktingströmmar till EU, att Sverige inte uthålligt kan t ex ta emot 25-30 % av alla enskom under 18 år till EU.

Morgan Johansson, i torsdagens interpellationsdebatt, gjorde det lätt för sig. Så många väljer Sverige eftersom vi är världens bästa land för barn att växa upp i, sa han. Jag hävdar att han har fel. Så illa är det inte i t ex övriga Norden eller kontinentens länder.

Nej, visst väljer många Sverige på grund av rikt land, och släkt och vänner där. Men naturligtvis betyder Sveriges betydligt mer generösa asylregler också mycket.

Därför vill östgötacentern, på mitt initiativ, att några asylregler anpassas i EU-riktning. I övrigt stöder vi den svenska migrationspolitiken.

Denna ståndpunkt, att anpassa i riktning mot övriga EU-länder, har utlöst närmast besinningslös kritik utan några som helst proportioner. Jag har kallats brunfärgad och att inte dela Centerpartiets värdegrund, östgötacentern har kallats rasistparti och centertidningen Hallands Nyheter har rått mig att lämna centerpartiet.

Jag går nu igenom de 4 punkter vi lyfter. OK att man kan motsätta sig att dagens regler ändras, men varför detta raseri?

1. Centerstämman 2013 bestämde att Sverige ensamma ska öppna sina ambassader världen över för asylsökande. Till min väldiga förvåning står partistyrelsen fast vid detta även inför denna stämma. I denna fråga är jag och justitieminister Morgan Johansson helt överens, han sa i Debatt i SvT den 3 september att detta naturligtvis är ohållbart.

2. Är det rimligt att Sverige är sämst på att kontrollera ålder när ensamkommande bedöms kunna vara betydligt äldre än 18 år? Ska vuxna män över 20 ges asyl som barn? Jag menar att Migrationsverket bättre bör kontrollera ålder i sådana fall. Man har också just meddelat att man ändrar sina rutiner i den riktningen.

3. Sverige har i särklass mest generösa regler för anhöriginvandring, utan försörjningskrav. Övriga EU-länder tillämpar försörjningskrav. Moderaterna vill se över detta.

4. Endast Sverige ger automatiskt Permanent Uppehållstillstånd för asylsökande från Syrien och Eritrea. Övriga U-länder ger Temporära som sedan oftast omvandlas till Permanenta senare. M, FP och KD vill att Sverige anpassar i EU-riktning.

Ni som rasar, tar ni inte i helt utan proportioner? Är ni lika arga på justitieministern, Migrationsverket och flera andra borgerliga partier?

Vad gäller punkterna ovan är den första viktigast och den 4:e minst viktig. Jag ville lyfta dem samlat till diskussion. Är detta verkligen så fruktansvärt förkastligt? Är EU-s övriga länder och de jag nämnt ovan lika förkastliga? 

Jag ber Er, tänk igenom detta och besinna Er.


fredag, september 04, 2015

Nato, ålderskontroll, vildcamping-Roligt när man får gehör!

Det ska bli stimulerande att vara med i riksdagen igen. En viktig plattform. Oftast tar det tid att få igenom det man driver som enskild riksdagsledamot, och ibland aldrig. Men denna vecka noterar jag stora genombrott med 3 frågor som jag drivit envetet och uthålligt i många år! Det känns mycket bra!

Jag deltog i 3 interpellationsdebatter igår. Om vattendirektivet för lantbruket med miljöministern, om allemansrätt och vildcampare med justitieministern och om bättre ålderskontroll för ensamkommande i tveksamma fall med justitieministern.

Mitt fleråriga arbete för att allemansrättens skyldigheter måste upprätthållas mycket bättre än idag, och att markägare måste kunna vända sig till Polisen för att omgående få hjälp med avhysning av otillåtna bosättningar, är äntligen på rätt väg. Tyvärr hände ingenting under förra regeringen, och inte heller oppositionen stödde mina motioner, vill jag minnas.
Justitieminister Morgan Johansson agerar nu och tillsätter en utredare med direktiv i rätt riktning, Bra! Ett genombrott. Även moderaterna har nu lagt förslag i rätt riktning och jag vet att Centerpartiet också arbetar med frågan.  Vi får se vad det blir av detta, men bra att det rör på sig!
(Tillagt 16 september. jag diskuterade detta i P1 Morgon i augusti)

Centerpartiets styrelse föreslår nu stämman att Sverige ska inleda den process för att gå med i Nato! Utmärkt. Under mina 8 år som försvarspolitisk talesperson i riksdagen insåg jag successivt att verkligheten har förändrats så att nuvarande mycket nära samarbete mellan Sverige och Nato utan dramatik borde övergå i att Sverige blir fullvärdig medlem med beslutanderätt och får §5 skyddet, som är oerhört viktigt. Detta borde ju utredas, vilket jag och C drev på så att utredaren Bertelman tillsattes och kom till rätt entydiga slutsatser.
I den nya utredning som ska tillsättas har dock S fått in ett veto att Sveriges nuvarande alliansfrihet inte får analyseras.
Ryssland blir alltmer oberäkneligt och rustar upp kraftfullt, tiden går och därför är det rätt, anser jag att partistyrelsen nu lägger sitt modiga och insiktsfulla förslag till stämman!

Jag har också som ni vet drivit på för att Sverige bör anpassa några asylregler i EU-riktning, vilket varit oerhört laddat att säga eftersom migrationsfrågorna är så heta och utrymmet för att föreslå något sådant varit politiskt "fel". T ex bör ålderskontrollen när migrationsverket bedömer att en asylsökande som anser sig vara barn kan vara betydligt äldre förbättras. Idag har migrationsverket agerat och tillkännagivit att man kommer att skärpa sina rutiner. Bra!

(Tillagt 5 september:
Stämmohandlingarna har kommit. Jag har naturligtvis med extra intresse läst om partistyrelsens svar på östgötamotionen om att anpassa några asylregler i EU-riktning. (se sidan 193). Reglerna för anhöriginvandring kan ses över och ålderskontroll ska ske rättssäkert. Tillfälliga uppehållstillstånd, istället för permanenta, skulle ha "ringa inverkan på antalet asylansökningar i Sverige".
Jag trodde inte att man skulle stå fast vid förra stämmans oerhört radikala beslut att Sverige ensamma ska öppna sina ambassader för flyktingar som vill söka asyl i Sverige. Det skulle ju ge en oöverskådlig mängd asylansökningar, eftersom ju många miljoner flyktingar i de berörda länderna kan ta sig till våra ambassader. Men det gör man faktiskt, så tolkar jag denna text:
"Vid partistämman i Karlstad beslutade Centerpartiet att verka för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands. Partistyrelsen medger att det i områden där det råder krigstillstånd skulle medföra betydande svårigheter att hantera asylärenden på ett säkert sätt. Om det ens är möjligt att hålla ambassaden öppen. Samtidigt finns goda skäl att öppna möjligheten att söka asyl på ambassader i länder där sådan verksamhet kan bedrivas på ett säkert och rimligt sätt. I arbetet 7565 med detta finns också anledning att överväga möjligheten att införa humanitära visum, gärna i samarbete med EU och andra länder.")
 

måndag, augusti 31, 2015

Modigt och rätt av Annie Lööf m fl om Nato!

Partiledare Annie Lööf samt våra utrikes- och försvarspolitiska talespersoner Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström skriver på SvD Brännpunkt att Sverige bör gå med i Nato!

Jag har som försvarspolitisk talesperson under 8 år brottats med frågan om Sveriges säkerhet och jag skriver under på varje ord i deras artikel!

Starkt och modigt och rätt av Centerpartiets styrelse!

Det finns en del andra goda argument, t ex de alltmer komplexa och dyra vapensystemen, som gör att Sveriges säkerhet blir alltmer bräcklig om vi inte militärt samarbetar mycket nära med andra länder. EU-medlemskapet räcker inte, EUs försvarsorganisation är i praktiken Nato och Sveriges, Finlands, Nordens och de baltiska ländernas säkerhet förstärks kraftfullt om Sverige, och förhoppningsvis Finland, går med.

Först under ett gemensamt Natoparaply kan det Nordiska militära samarbetet kraftfullt utvecklas, vilket är nödvändigt!

Här, och här, och här, några länkar till några av de blogginlägg där jag öppnat för vikten av att Sverige analyserar och överväger Natomedlemskap.

Alliansfriheten då? Ingen skugga över den men nu är det 2015 och Ryssland är oberäkneligt, att då förlita sig på samma alliansfrihet som på 1900-talet är att gambla med Sverige, Nordens och de baltiska ländernas säkerhet.

Försvarsminister Peter Hultqvist och S är lamslagna i Natofrågan genom inbördes oenighet, därför försöker han igår i DN att öppna en alternativ linje där Sverige istället bilateralt samarbetar allt närmare USA. Det visar på kraften i att något måste hända.

Men att Sverige och USA som jämbördiga parter skulle öka sitt samarbete men utan att Sverige är med i Nato, det är plan B eller C.

Huvudspåret är precis det som det öppna och modiga och (social)liberala Centerpartiet nu banar vägen för genom ett förhoppningsvis beslut med bred majoritet på partistämman i september!
 

S/MP minskar något jordbrukets dieselskatt

Svensk livsmedelsproduktion minskar sedan 30 år, tyvärr. En orsak är högre kostnader än andra länder.

En av de stora kostnadsposterna för jordbruket var för 100 år sedan arbetshästarna, som åt mycket havre och gräs. Idag är det traktorer som är dragarna, och inköpen av drivmedel/diesel är en av jordbrukets stora kostnadsposter.

S-regeringen införde vid EU-inträdet en särskild skatt på diesel och handelsgödsel på 600 + 300 mkr för att bönderna skulle betala en del av Sveriges EU-avgift.

Genom hårt arbete av LRF och Centerpartiet lyckades man förmå Göran Persson att 2004 återföra de 600 mkr till jordbruket.

I samband med energiuppgörelsen 2009 drev Reinfeldt/Borg/M igenom att återföringen skulle tas bort till år 2015. Min värsta stund i riksdagsgruppen var när Maud Olofsson plötsligt informerade om detta.

Idag har Sverige den i särklass högsta skatten på diesel för jordbruket av alla EUs länder, 4,15 kr per liter till skillnad från i Finland med 1,80 och i Danmark med 0,60 kr per liter. Detta är uppenbart helt ohållbart. Motivet numera för skattechocken är inte Sveriges EU-avgift, utan att traktorerna ska gå på biogas och rapsolja istället. Biogasen har tekniska problem och endast en liten del av bönderna har möjlighet att köra förnybart det närmaste decenniet. Miljöskatten driver alltså inte fram förnybart utan tyvärr snarare livsmedelsproduktion bort från Sverige.

S/MP-regeringen höjer nu drivmedelsskatterna ytterligare men kompenserar jordbruket genom återföring samt med extra 27 öre. Det är alldeles för lite men ändå ett steg i rätt riktning, och landsbygdsminister Bucht ska ändå ha beröm för att ha fått med S och MP på detta, vilket säkert har krävt mycket energi.

LRF kräver att 3 kr per liter av skatten återförs vilket är ett modest krav som snarast borde tillgodoses i brinnande mjölkkris. Centerpartiet som kraftfullt motsatt sig dieselskattens införande 1995 och som drev fram återföringen 2004 borde tydligt ta ställning för LRFs förslag. Det har faktiskt en stark miljöprofil genom att sänkta kostnader ger fler jordbruk möjlighet att överleva så att mer närproducerad mat kan ersätta importmaten. 

fredag, augusti 14, 2015

Rasistbeskylld; Lämna partiet...

Mitt återinträde i riksdagen har börjar med 2 heta strider, därav rubriken. Båda mycket trista, tyvärr. Möjligen enda poängen att jag får chansen att försvara mig mot de kvädna eller okvädna visor som ofrånkomligen drabbar den som är dumdristig nog att stå upp för att någon migrationsregel kan behöva skärpas, och inte bara öppnas än längre före övriga EU-länder.

Jag tänker bara länka till några tidigare blogginlägg och till några uppslagna artiklar och en ledare i främst Östgöta- och Hallandspress samt Dagens samhälle

Jag skrev en debattartikel i Dagens Samhälle om behovet, som jag anser, om en bättre ålderskontroll av ensamkommande under uppgivna 18 år. Flera repliker som jag besvarat samt ett mycket intressant inlägg från Jonas Andersson som arbetar i Skellefteå på ett boende för ensamkommande och som anser att kontrollen bör bli bättre för barnens skull.

Detta föranledde min riksdagskollega på östgötabänken Linda Snecker (V), som jag inte haft något otalt med, att angripa mig med det grövsta förtal på Twitter genom ordet "rasistpartiet", syftande på mig och Östgötacentern (som med bred majoritet i april stödde min motion om att anpassa några svenska asylregler i EU-riktning.

Aftonbladet skrev en artikel. Folkbladet skrev några artiklar. Corren skrev också en artikel. Jag avser att ställa frågor till Vänsterpartiets gruppledare Hans Linde och partiledare Jonas Sjöstedt om deras syn på Sneckers grova förtal. Corren skrev också en ledare med kritik mot Sneckers utfall, men där man också i vanlig ordning kritiserade min påstått alltför restriktiva syn på asylreglerna.

Samtidigt, i Hallands Nyheter, publicerades en mycket anmärkningsvärd ledare om att står man inte helt bakom Centerpartiets nuvarande asyl- och migrationspolitik, beslutad på parti stämman 2013, bör man överväga att lämna partiet. Corren har också skrivit om detta.

Ja, vad ska man säga? Jag, och östgötacentern, har en varm och humanistisk människosyn, vi står naturligtvis upp för alla människors lika rätt och värde och vi vill ha en asylpolitik i EU-tät och mer. Ändå denna rabiata, skulle jag vilja säga, kritik för att vi i några sakfrågor tillåter oss det oerhörda, i Sneckers, Correns och Hallands Nyheters ögon, att vilja anpassa några svenska asylregler i EU-riktning. Ur led är tiden...

Tillagt den 19 aug: Min debattartikel i Norrköpings Tidningar med frågor till Jonas Sjöstedt och Hans Linde om de tar avstånd från Linda Sneckers grova förtal.

Tillagt 20 augusti: Roland Larsson skriver till mitt försvar i Corren, vilket jag naturligtvis starkt uppskattar. Mycket tyst, ännu, från andra ledande centerpartister, dock.

Tillagt den 27 augusti: Slutreplik (?) till Linda Snecker i Norrköpings tidningar.

Tillagt den 4 september: Lars Stjernqvist (S) rycker ut till mitt försvar, vilket jag tackar för, i en debattartikel i Skånska Dagbladet och Folkbladet. Folkbladet följer upp med en nyhetsartikel. jag hoppas att NT och Corren, som gav stort utrymme åt Sneckers utfall, också gör det. 

måndag, augusti 10, 2015

Tung centertidning; "Följ partilinjen eller lämna Centerpartiet".

Jag har just återinträtt i Sveriges Riksdag. Jag skrev i juli ett blogginlägg där jag som öppen och transparent politiker redovisade min plattform inför riksdagsarbetet, som mycket lojal centerpolitiker i det allra mesta, men med avvikande uppfattning från partilinjen ifråga om Sveriges asylregler, som  jag menar behöver anpassas i EU-riktning.

Igår läste jag på nätet en ledare i Hallands Nyheter, vars ledarsida är centerpartistisk och som är en tung opinionsbildare (C) i ett anrikt och tungt centerdistrikt.

Den kräver kadaverdisciplin i Centerpartiet, delar man inte majoritetens linje i fråga om Öppenhet, som den senaste partistämman tolkar den, bör man lämna partiet. Och skulle inte alliansen följa Centerpartiets diktat i denna fråga så bör Centerpartiet lämna alliansen.

Centerpartiet är i mina ögon ett öppet och socialliberalt parti med just stor öppenhet för att inom den gemensamma värdegrunden ha högt i tak och en levande demokratisk debatt där olika åsikter får brytas med varandra i en fruktbar dialog. Centerpartiet borde vara så långt man kan komma ifrån centralstyrning och bristande respekt för olika uppfattningar och partimedlemmar.

Jag tar därför den utomordentligt anmärkningsvärda ledaren, som talar ett språk jag inte känner igen, på mycket stort allvar. Förebådar den en ny "idéprogramsdebatt"? Jag som anser att vi kom igenom den med ett mycket bra idéprogram där vi har en god värdegrund och där vi tillfullo respekterar varandra.

Jag respekterar de inom mitt parti som vill driva Sveriges asylpolitik längre än t o m Miljöpartiet och Vänsterpartiet i ännu mer öppenhetsinriktning än idag. trots att Sverige redan tar emot ca 20 % av alla asylsökande till EU, och runt 40 % av de ensamkommande under 18 år. Jag har fått möta reaktioner på en del håll som inte respekterar mig och andra som argumenterar för att några svenska asylregler bör anpassas i EU-riktning. Ledaren i Hallands Nyheter för fram detta i ljuset på ett oerhört tydligt sätt, jag blir beklämd och upprörd och har inget annat val än att genast gå i svaromål och ta debatten.

Därför gjorde jag igår kväll omgående ett inlägg i det debattforum på Facebook, för en öppen och fri debatt på socialliberal grund, som jag startat och medmodererar, Politisk Centerdebatt.

Här är inlägget:

"Den här ledaren i Hallands Nyheter (C) vill jag att alla läser. Jag tycker att den är utomordentligt anmärkningsvärd.
Centerpartiet måste stå upp för "öppenhet" vilket tolkas som att ingen anpassning av Sveriges mer generösa asylregler får ske, och att Sverige snarast måste bevilja asyl på sina ambassader, antar jag.
Och den som likt mig motsätter sig detta på någon punkt bör helst byta parti.
Vad är detta? Diktat? Är vi ett socialliberalt Centerparti eller är partiet främst för öppenhet in absurdum på väg mot fri invandring?
Ledaren hade passat väl in i centralstyrda partier österut för 30 år sedan. Hur kan en sådan ledare publiceras i en Centertidning?
Jag är för öppenhet och är positiv till migration och en generös asylpolitik. Men jag anser som bekant att Sverige kommit lite för långt före övriga EU vad gäller några asylregler, vilket med bred majoritet även blev distriktsstämmans i Östergötlands beslut i april.
Hör vi inte längre hemma i Centerpartiet, så som Hallands Nyheter definierar det?
Jag trodde att striden om ideprogrammet bilades när vi enades om ett bra program med bra visioner men också med realistiska mål under överblickbar tid. Har det nu blivit "religion" i Hallands Nyheter att Centerpartiets asylpolitik ska formas med hjärtat och vara mer generös än t o m Miljöpartiets och Vänsterpartiets, oavsett hur stor andel av asylsökande till EU som kommer till Sverige och oavsett vad detta kommer att kosta.
Mitt Centerparti har naturligtvis visioner på många områden om världens bästa företagsklimat och miljö, om levande landsbygd och grundtrygghet och en öppnare värld utan förödande stora och små hemska krig. Men mitt Centerparti är också med vid människors köksbord och ser till att låta hjärtats godhet balanseras av hjärnans realism om vad Sverige ekonomi klara av att genomföra utan att välfärd och social trygghet riskeras.
Partistyrelse och partiledning i vårt Centerparti har ett viktigt ansvar i att hålla ihop partiet och skapa ett förtroendefullt arbetsklimat som kan hålla kvar befintliga centerpartister i partiet samtidigt som många nya medlemmar och sympatisörer kan ansluta.
Skulle vi åter tendera till att bli ett enfrågeparti av nu nästan sektkaraktär där minoriteter inte längre är välkomna, vart är Centerpartiet då på väg?
Jag noterar också att Isabella Carneström Edman på Hallands Nyheters ledarplats menar att skulle inte alliansen följa Centerpartiets diktat ifråga om maximal öppenhet ska Centerpartiet lämna alliansen och, antar jag, ansluta sig till de som är nästan lika goda förkämpar för öppenhet som Centerpartiet, nämligen Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Jag kommer naturligtvis att läsa vår partistyrelses förslag till partistämman i september ännu noggrannare än vanligt. Jag tycker att var och en i partistyrelsen har ett personligt ansvar att tillsammans forma en politik som bygger på Centerpartiets värderingar och parti-och idéprogram, som förenar visioner med praktisk verklighet och som har en öppenhet i flera olika avseenden, inte minst för rätten att tycka olika i enskilda sakfrågor och ändå vara lika goda centerpartister!"

Tillagt 14 augusti. Här min replik i Hallands Nyheter, och här är svaret i oförändrad riktning. Och följer Corren upp det hela.
 

torsdag, augusti 06, 2015

Bättre ålderskontroll av enskom under 18 år

Jag skrev 2012 en artikel på DN-debatt om bättre ålderskontroll av ensamkommande asylsökande under uppgivna 18 år. Då tog Sverige emot runt 4.000 ensamkommande, motsvarande ca 25 % av alla som kommer till EU på ett år. Statsbudgetkostnaden för mottagande och boende var några miljarder kronor.

Migrationsverkets kontroll av ålder har sedan dess snarast blivit sämre, man gör nästan inga röntgentest och litar i mycket hög utsträckning på de ensamkommandes egna uppgifter, trots att incitamenten för att uppge en ålder under 18 år är mycket starka. Se t ex denna min debattartikel i Expressen nyligen.

I år beräknas 12.000 ensamkommande välja Sverige, kanske 40 % eller mer av alla de som kommer till EU. Statsbudgetkostnaden för detta har flerdubblats till över 10 miljarder kronor, och migrationsverkets prognoser visar att om några år kan dessa kostnader svara för uppåt hälften av hela Statens anslag för migration.

Sveriges stora attraktionskraft på ensamkommande asylsökande till EU beror bl a av att migrationsverket litar på uppgivna åldersuppgifter i mycket hög utsträckning, riskerar du att bedömas vara över 18 år är chansen för att ändå klassas som barn mycket högre i Sverige än i övriga EU-länder.
Detta för i sin tur med sig betydande nackdelar från rättssäkerhets- och rättvisesynpunkt. Det kan vara så att 10 procent och mer av de som beviljas asyl som barn i Sverige i själva verket är mellan 18 och  25 år. Resultat från andra länder tyder på detta. Det innebär en grav orättvisa mellan de som är över 18 år och söker asyl som vuxna, och de som också är det men söker asyl som barn. Det är dessutom inte rätt mot de barn under 18 som placeras på boenden med vuxna män, de allra flesta ensamkommande under 18 år är ju av manligt kön.
Jag skriver idag i Dagens Samhälle och uppmanar migrationsverket att mycket bättre kontrollera ålder på ensamkommande under uppgivna 18 år, när tveksamhet råder.
Några har replikerat, här är mina 2 svar, och här.
Jonas Andersson, som arbetar på ett boende för ensamkommande i Skellefteå, skriver mycket intressant, och menar att bättre ålderskontroller behövs av hänsyn till barnen.

onsdag, augusti 05, 2015

Nyhetsvärdering Dagens Eko om migration

Tyvärr finns det en misstro hos alltfler medborgare mot svenska media, man litar inte på att de speglar verkligheten som den är utan friserar den lite i "positiv och rätt" riktning, av goda och välmenande skäl.

Jag anser denna utveckling oroande av flera skäl. Det är viktigt att verkligheten speglas som den är, inte som den borde vara. Och om förtroendet för t ex public service, och övriga media, minskar hos en del medborgare är det inte bra, tycker jag.

Stämmer det då, har media en egen agenda om vad som bör lyftas fram och vad som inte bör lyftas fram.

Jo, nog är det så. Tydligast är det i de laddade migrationsfrågorna, där både media, politiker och myndigheter sedan länge haft en agenda att lyfta positiva nyheter och avstå så långt möjligt från andra eller tona ned dem.

Exemplen är så många. Vid brottsrapportering, och när signalement beskrivs, finns alltid en strävan att undvika att beskriva sådant som kan kopplas till migrationen. Detta leder lätt till att många tror att fler brott än vad som är fallet begås av människor med rötter i andra länder, dvs beröringsångesten kan vara contraproduktiv.

Detta blogginlägg har sin  grund i ett Dagens Eko-inslag igår. Barnläkare kritiserar Migrationsverkets alltför hårda ålderskontroller när ensamkommande under 18 år bedöms vara äldre.

Jag har sedan flera år diskuterat och fört fram samma fråga men utifrån perspektivet att Sverige kontrollerar uppgiven ålder för dåligt. Jag har t o m nyligen JO-anmält migrationsverkets generaldirektör.

När nu Dagens Eko väljer att spegla situationen kring den tiodubbling av ensamkommande under 18 år som skett till Sverige på 10 år, och att andelen av de som kommer till EU och väljer Sverige har ökat från 10 till 40 %, så lyfter man alltså fram barnläkares kritik att Sverige har för hårda ålderskontroller.

Man lyfter inte fram den mycket stora ökningen enligt ovan och att statens budgetkostnader härigenom också tiodubblats till snart 10-15 miljarder, 1/3 av hela migrationsbudgeten.

Man lyfter inte fram att en sannolik orsak till att så många väljer Sverige är just att Sverige i så hög utsträckning litar på de asylsökandes egna uppgifter om sin ålder och kontrollerar den mycket mindre än övriga EU-länder.

Nej, fokus för Dagens eko är inte att kanske 1.000-tals ensamkommande vuxna män (över 18 år) per år nu beviljas asyl som barn, till mycket stora kostnader, utan att några stycken som är under 18 år felaktigt har fått ansöka om asyl som vuxna.

Det är naturligtvis helt OK att spegla kritiken mot att barn tvingas att ansöka om asyl som vuxna på grund av för stränga svenska ålderskontroller. Men det blir faktiskt fel och en allvarlig "verklighetsförsköning" när Dagens Eko, och nästan alla media, samtidigt aktivt väljer att inte spegla de andra aspekter av denna fråga som jag har belyst ovan.
 

måndag, juli 13, 2015

Helhjärtad Centerpartist, men vill påverka Sveriges asylregler!

När Lena Ek den 1 aug lämnar riksdagen, efter att fått det tunga uppdraget att bli styrelseordförande i Södra, kommer jag att ta över den platsen. Jag är taggad för att göra detta och ska göra mitt allra bästa.
Min varudeklaration från före valet stämmer väl med vad jag kommer att driva för frågor, sedan blir det intressant att se vilka utskott jag kommer att tjänstgöra i.
Jag avser att fortsätta att vara en öppen och genomskinlig politiker i nära kontakt med mina väljare och mitt Centerparti. Jag kommer att vara frekvent närvarande på debattforum på nätet, främst Politisk Centerdebatt på Facebook. Gå gärna med där om ni vill fråga och ge synpunkter.

Jag är ju en helhjärtad centerpartist och kommer liksom i mina tidigare 10 riksdagsår att vara en lojal riksdagsledamot. Jag tror att jag bara en gång har röstat annorlunda än partilinjen i regeringsställning, där det är oerhört viktigt att hålla ihop. Det var när jag röstade med KD ifråga om äktenskapsbegreppet, att termen giftermål skulle införas juridiskt lika för alla medan det hävdvunna begreppet äktenskap kunde användas som hittills. Ca 23 mot 280 blev resultatet...
Däremot tycker jag det är viktigt att kunna driva opinion i frågor, tex av moralisk-etisk karaktär, även om jag tycker annorlunda än partiet, t ex i frågan om individens rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede.

I en högaktuell och viktig fråga, om Sveriges asylregelverk, tycker jag annorlunda än partilinjen, vilket väl framgår av denna motion som med bred majoritet antogs av Östgötadistriktsstämman i april detta år. Observera dock att jag bejakar Centerpartiets 22 punkter för bättre mottagande, integration och arbete som ju är grundbulten i att förbättra den idag alldeles för dåliga situationen.

Partilinjen är dock oomtvistlig, Fastslagen med närmast enhällighet på partistämman 2013; Sverige ska ge asyl på Sveriges ambassader, anhörigkretsen ska utökas till fastrar och mostrar, permanenta uppehållstillstånd ska ges istället för temporära osv. Jag kritiserade dessa radikala beslut på SvD Brännpunkt i en genomarbetad och balanserad artikel, som ändå upptogs mycket negativt på stämman.

Jag respekterar naturligtvis partilinjen, men vill som liten minoritet ändå fortsätta att driva opinion -inom och utom Centerpartiet - för att några svenska asylregler behöver anpassas i EU-riktning.

Min partikamrat Lars Vikinge - som jag hyser stor respekt för - har just gjort ett mycket intressant blogginlägg om positionsförskjutningar i den svenska asylpolitiken. Han konstaterar med rätta att 3 allianspartier börjar diskutera sådana anpassningar, medan Centerpartiet tillsammans med

Miljöpartiet och Vänsterpartiet driver på i motsatt riktning, dvs regelverken ska göras än mer
generösa så att Sverige kan ta emot än fler asylsökande.
Hans slutsats är att detta bör göra att Centerpartiet intar en friare roll i politiken och går till kamp för sina ideal om ökad öppenhet och mer generös migrationspolitik.

Jag känner däremot en stark oro om Centerpartiet som jag ser det lämnar de ekonomiska realiteterna, som ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet alltid tagit lätt på, och lierar sig med två vänsterpartier, och just nu också med Socialdemokraterna, för att driva på för ökad asylmottagning i ett läge när Sverige redan tar emot över 20 % av alla asylsökande till EU, och 30-40 % av alla ensamkommande under 18 år. Folkopinionen är också allt mer tveksam till om Sverige klarar att uthålligt fortsätta att ta emot så höga andelar av de som söker asyl i något EU-land, och även jag känner en stark oro för att Sverige kan riskera att gå in i väggen. Jag befarar också att om Centerpartiet förhindrar alliansen att
anpassa några asylregler, vilket jag anser nödvändigt, så kan resultatet bli fortsatt vänsterstyre fram
till 2022, eftersom SD då kan komma att öka ytterligare på bl a alliansens bekostnad. Ett sådant scenario skulle också riskera att straffa Centerpartiet med lägre väljarstöd för att man i en mycket viktig fråga positionerar sig nära de rödgröna och längre från alliansen.

Detta är också bakgrunden till att jag idag på Expressen Debatt kritiserar MUF vars ledning i asylpolitiken driver på för öppenhet och fri rörlighet som starka krafter gjorde i Centerpartietsideprogramsdebatt.

Jag finner det mycket anmärkningsvärt att Sverige på bara 5-10 år gått från att ta emot 10 % av de ensamkommande under uppgivna 18 år till EU till i år nog 30-40 %, och blivit det i särklass största
mottagarlandet. Detta anstränger nu mottagningsresurserna till bristningsgränsen och myndighet och
politiker agerar nästan desperat för att hitta boenden och ålägga Sveriges alla kommuner att öka sitt
mottagande. Detta är behövligt och bra. MEN! Varför analyserar och diskuterar varken myndighet, regering eller de flesta partier varför denna utveckling skett och om den bör förändras genom t ex att Sveriges asylregelverk EU-anpassas? Med anledning av denna passivitet har jag JO-anmält Migrationsverket generaldirektör och det vore logiskt att också låta KU granska regeringens passiva agerande.
Jag anser också att situationens allvar kräver en kraftsamling i helst bred politisk enighet, och att därför regeringen snarast borde till sätta en parlamentarisk migrationsberedning efter modell från
försvarsberedningen.

Aftonbladet har på ledarplats -Anders Lindberg - kritiserat mig och påstått att jag är kritisk till att EU
och Sverige ger asyl åt människor, och barn, på flykt. ABSOLUT INTE! Självklart står jag tillfullo
bakom asylrätten. Det enda som jag diskuterar, och anser vara relevant att diskutera, är hur ensamkommande till EU väljer att söka asyl och om Sverige uthålligt klarar av att ta emot 30-40 % av alla som lyckas fly till EU. Att inte myndigheter, regering och media diskuterar detta är anmärkningsvärt, men Anders Lindbergs "härskarteknik" i denna fråga, som representerar gällande "åsiktskorridor" väl, åskådliggör övertydligt varför så få vågar utsätta sig för fördömanden genom att föra en öppen debatt. Jag vill aktivt bidra till att öppna upp debatten, vilket jag anser helt nödvändigt.

CUF replikerar, Sverige har outnyttjade offentliga resurser och invandringen ger landsbygden liv, kostnaden är liten och vinsten stor på sikt, oavsett volym, typ. Och jag replikerar CUF.


måndag, juni 29, 2015

Facebooksmervärden! Och Sanandaji!

Jag märker att bloggen ibland kommer lite i skymundan på grund av inlägg jag gör i intressanta facebooksdebatter. Bloggen når dock ut mycket bredare, därför lägger jag in några FB-inlägg jag gjort idag.

1. Tack FB-vänner för vänliga inlägg på min FB-sida, just nu 593 stycken. Att runt 25 % av mina många FB- bekanta varit uppkopplade och skänkt mig en tanke gläder mig stort. Trots att jag kan vara envis och besvärlig. Jag gillar ju sociala medier och munhuggning och lägger kanske för mycket tid på det. Men det ger mycket tillbaka i kunskap och lära känna människor och att borra djupare i olika frågor. Och jag är glad över att både ha många partivänner som kontakter men också över er alla andra, i andra partier eller oparti-ska! Tack och trevlig sommar, alla!

2. Hör ni alla kommun- och regionpolitiker som kan ert utjämningssystem. En professor Bergström kom just med en migrationsrapport om samhällsvinsterna. Många vittnar engagerat om asylinvandringens betydelse ekonomiskt för många kommuner.  Läs ekonomen Tino Sanandajis motbild här, om det kommunala utjämningsstödet på 1990-talet och nu. Lägre i Norrland och flerdubbling till Malmö och andra större städer. Hans analys oroar mig på djupet, lugna mig och visa var han tänker fel...;

måndag, juni 22, 2015

får och lamms skräck och lidande när vargen attackerar - hur kan djurvänner acceotera det?

Jag ser ett hemskt foto från en fårlada där 10-15 lemlästade får- och lammkroppar ligger blodiga, ihjälbitna och utspridda.

Jag får inte ihop det att många djurvänner accepterar att vargen dödar massor av skräckslagna får och lamm. Gäller djurskydd bara människors skötsel av djur, inte rovdjurs massdödande?

 Genom att rovdjur accepteras i bygder med levande lantbruk, t ex får och lamm, så kommer många får och lamm att dödas under fruktansvärd skräck och stress, när vargen biter ihjäl ett efter ett av de försvarslösa djuren. De politiker som beslutar att vargen ska finnas i dessa bygder har naturligtvis ett ansvar för dessa djurs lidande.

Jag menar att eftersom husdjur omfattas av en så rigorös djurskyddslagstiftning, de får inte fara illa, så blir det märkligt när acceptansen av rovdjur i bygder med får och lamm leder till lidanden för dessa över alla gränser nu och då. Argumentet att eftersom "djur äter varandra" ( dock inte får vargar, vad jag vet) så får massdödande av får och lamm accepteras när rovdjur accepteras i får- och lammbygder. Jag accepterar inte detta fårlidande som fotot visar, men noterar att många djurvänner uppenbarligen gör det.

Djur är inte människor men får och lamm är husdjur vilkas välmående och trygghet människor har ansvar för, både bonden men även de politiker som tillåter rovdjur i samma områden. Jag tycker att politiker som kräver att får och lamm ska vara trygga och må bra på sina betesmarker visar dubbelmoral när man accepterar rovdjur som ibland dödar många får och lamm under skräck och ångest.

Jag är mycket tveksam till att rovdjuren finns i bygder med levande jordbruk och där får och lamm betar. Jag kan inte försvara de lidanden och den skräck som dessa djur utsätta för när vargen dödar dem ett efter ett.

Lönsamheten är bräcklig i lammuppfödningen. Med rovdjur runt knuten krävs kostsamma och fortlöpande insatser för stängsel och vaknätter med mera. Alltfler uppförare slutar, betsmarkerna växer igen och Sverige kan återgå till vad det en gång var, ett skogrikt land med mycket rovdjur. Skillnaden är ett fåtal allt större städer som miljövännerna ibland kan lämna för att njuta av vildmark och rovdjur i ett orört landskap.

söndag, juni 21, 2015

Jag utesluter inte lokala tiggeriförbud

Jag har skrivit några blogginlägg tidigare om tiggerifrågan, bl a efter en resa till Rumänien.

I en debattartikel skrev jag så här; "Jag är en varm alliansvän och en självständig politiker som vågar diskutera även känsliga frågor, som migration och tiggeri. Jag är tveksam till om tiggeri ska kunna ske till exempel i bostadsområden och på landsbygden eller på allmänna kommunikationer, och jag tycker i grunden att människor i behov av försörjningsstöd i Sverige ska kunna få det genom allmänna medel." Länk här.

Så här skrev jag i ett annat blogginlägg; "Som jag har förstått EUs fria rörlighet gäller den i tre månader för att söka jobb eller resa runt, givet att man kan försörja sig (ungefär). Jag tvekar om den är avsedd till att tigga under stora delar av året, samtidigt som man inte har resurser till ett rimligt boende och annat. Jag har inte föreslagit förbud, men diskuterat om inte lokal ordningsstadga kunde begränsa tiggeri i t ex bostadsområden och på landsbygden, och på allmänna kommunikationer.". Länk här.

Nu öppnar Göteborgsposten på ledarplats för lokala tiggeriförbud. 7 partier är säkert emot detta, men jag utesluter det inte.

Det gör dock Hallands Nyheter (C) kategoriskt i en ledare.

Synpunkter?

tisdag, juni 16, 2015

Därför JO-anmäler jag Migrationsverkets GD!

Jag har länge engagerat mig i migrationsfrågorna, och hävdar att Sverige i den värld och världsdel som vi lever i inte bara ska fastställa sin asylregler efter hur de borde vara utformade i en perfekt värld, utan OCKSÅ måste beakta hur t ex övriga EU-länder utformar sina regler.

Det gör inte migrationsverket.

De fastställer regler som är långt mer generösa än övriga EU-länders. Effekten blir att en allt större andel av de som söker asyl i EU söker sig till Sverige. Med växande flyktingströmmar ökar antalet asylsökande till Sverige så mycket att vi får allt svårare att klara mottagning, bostäder, integration och arbete. Istället växer utanförskap och långtidsarbetslöshet.

Sverige utgör ca 2 % av EUs befolkning. De ensamkommande asylsökande under 18 år ökar som andel av flyktingströmmen till EU och andelen som söker sig till Sverige har bara de senaste åren  flerdubblats till mellan 40 och 50 %. Detta är extremt höga andelar smom jag menar inte är långsiktigt uthålligt möjliga.

Migrationsverket agerar inte alls mot bakgrund av denna alarmerande utveckling, gör inga analyser av vad den beror på, anpassar inte sina beslutade asylregler i EU-riktning och lägger inte fram några förslag till regeringen med olika handlingsalternativ.

Därför JO-anmäler jag nu migrationsverkets 2 senaste generaldirektörer, Dan Eliasson och Anders Danielsson. De brister allvarligt i sina tjänsteansvar. (anmälan, se nedan).

Jag skriver också på SvD Brännpunkt om detta ( se nedan), och föreslår att regeringen ska tillsätta en parlamentariskt migrationsberedning, typ försvarsberedningen.
 
"JO-anmälan mot Migrationsverkets 2 senaste Generaldirektörer, Dan Eliasson och Anders Danielson

Anmälan gäller Migrationsverkets totala passivitet både vad gäller att analysera och diskutera den dramatiskt ökande andelen av ensamkommande flyktingbarn till EU som väljer att ta sig till Sverige, och handlingsförlamningen i att varken själv agera eller föreslå åtgärdsalternativ till regeringen i vare sig den ena eller den andra riktningen.

En myndighet ska följa utvecklingen inom sitt område och rapportera till regeringen om anmärkningsvärda trender utvecklas och vad de beror på, och vad de innebär ekonomiskt och på andra sätt. Myndigheten ska då också föreslå åtgärder eller argumentera för att inga åtgärder alls bör vidtas. Migrationsverket har allvarligt brustit i att redovisa detta till regeringen de senaste åren, och särskilt inte under de senaste åren.

Anmälan avser att främst Migrationsverket inom ramen för sitt mandat givet av regering och riksdag beslutat om och tillämpat asylregler för ensamkommande asylsökande under 18 år som är betydligt mer generösa än vad som gäller i övriga EU-länder. Detta torde vara en avgörande faktor bakom att en helt oproportionerligt hög andel av alla ensamkommande barn till EU väljer att ta sig till Sverige.

Trenden är också dramatiskt eskalerande.
För 2015 beräknas nu ca 10.000 ensamkommande barn söka asyl i Sverige, vilket motsvarar mellan 40 och 50 % av alla som lyckas ta sig till EU. För 10 år sedan valde drygt en tiondel att söka asyl i Sverige, för 3 år sedan ca 25 % , nu är andelen mellan 40 och 50 % till en årskostnad på upp till 10 miljarder kr, ca 10 gånger mer än för tio år sedan.

För innevarande år 2015 har Migrationsverkets prognos om 8.000 ensamkommande asylsökande under uppgivna 18 år till Sverige av totalt beräknade 20.000 till EU nu räknats upp till 10.000.

Sveriges befolkning är 2 % av EUs, och redan att 10 % av ensamkommande flyktingbarn till EU i början av 2000-talet tog sig till Sverige är en hög andel. Att Sverige nu tar emot nära hälften av alla ensamkommande under 18 år till EU är en extremt hög andel, 20-25 gånger högre än vår andel av EUs befolkning.
Årskostnaden första året för en ensamkommande asylsökande under 18 år ligger kring någon miljon, och har alltså ökat från under en miljard kronor kring 2006 och tidigare år till beräknade uppåt 10 miljarder i år.

Statsminister Stefan Löfven har ofta uttalat att statens kostnader för ROT och RUT har ökat med några miljarder per år vilket gör det helt nödvändigt att vidta åtgärder. Med samma måttstock borde även en tiodubbling till 10 miljarder av årskostnaden för ensamkommande asylsökande ha föranlett en djupgående analys av Migrationsverket vad gäller orsaker och olika handlingsalternativ borde ha presenterats regeringen. Så har alls inte skett de senaste åren, trots ökade budgetkostnader bara från 2014 till 2015 på kring 3 miljarder kronor och från 2013 till 2015 med kring 6 miljarder kronor.

Gåtfullt nog verkar denna dramatiska utveckling vad gäller andel och kostnader även ha gått media förbi.

Migrationsverket har alltså inte starkt och tydligt lyft fram denna mycket anmärkningsvärde utveckling i sina rapporter till regeringen och framförallt inte analyserat vad som orsakar denna utveckling och diskuterat eventuella åtgärder med anledning av den. På grund av denna underlåtenhet bör JO rikta allvarlig kritik mot Migrationsverkets nuvarande och tidigare Generaldirektör.

Underlåtenheten från ansvarig migrationsansvarig minister i regeringen, Justitieminister Morgan Johansson, att begära in redovisning och handlingsalternativ från Migrationsverket med anledning av att mellan 40 och 50 % av alla ensamkommande asylsökande under 18 år till EU söker sig till Sverige borde också anmälas till och granskas av Riksdagens Konstitutionsutskott.

Varför har då på 10 år andelen av de ensamkommande flyktingbarn under 18 år till EU som söker sig till Sverige nära femdubblats från en tiondel till nära hälften, och i antal 10-dubblats?

Jag anser att den viktigaste orsaken är de svenska asylregler som främst Migrationsverket fastställt, och som är betydligt gynnsammare och mer generösa än i övriga EU-länder; t ex vad gäller att Permanenta Uppehållstillstånd ofta utfärdas i Sverige medan övriga EU-länder utfärdar Temporära som sedan kan omvandlas, vad gäller att Sveriges regler för anhöriginvandring är långt mer generösa samt att Sverige knappast alls kontrollerar de asylsökandes ålder genom t ex tand- och handledsröntgen vilket mer regelmässigt sker i övriga EU-länder.

Naturligtvis ska flyktingar som söker asyl i EU beviljas detta om de har asylskäl. Däremot kan Sverige välja att som nu ha betydligt mer generösa asylregler än övriga EU-länder, vilket ger effekten att en extremt stor andel av de ensamkommande till EU väljer att ta sig till Sverige, eller välja att anpassa sina regelverk en del i EU-riktning vilket naturligtvis skulle påverka andelen nedåt.

Migrationsverket har endast i sina rapporter nöjt sig med att stå bakom de mer generösa asylreglerna utan några sidoblickar alls på hur praxis är i övriga EU-länder. Verket argumentererar endast för att de svenska reglerna är objektivt sett de bästa för de som söker asyl. Det stämmer naturligtvis, och det vore också möjligt att fastställa än mer generösa regler för t ex anhöriginvandring och än mer Permanenta Uppehållstillstånd, om man så skulle vilja.

Migrationsverket har däremot inte alls analyserat de svenska asylreglernas större generositet jämfört med övriga EU-länders, och vad detta betytt för att nära hälften av alla asylsökande under 18 år till EU nu väljer Sverige och för att antalet tiodubblats på ett decennium.

Jag anser alltså att Migrationsverket allvarligt brustit i att starkt och tydligt redovisa den utveckling jag här har redovisat, allvarligt brustit i att tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna och framförallt allvarligt brustit i att redovisa och analysera varför andelen ensamkommande asylsökande under 18 år till Sverige så har exploderat och hur åtgärder kan vidtas för att både ytterligare öka andelarna, eller minska dem (beroende på migrationsverkets förslag och regeringens/riksdagens beslut), samt ta egen ställning till vad som bör göras eller ej. Migrationsverket har därför gravt underlåtit att leva upp till det myndighetsansvar som åvilar varje myndighet när kostnaderna skenar och analyser och åtgärdsförslag därför måste tas fram och redovisas till regeringen.

Linköping den 11 juni 2015
Staffan Danielsson
Epost: staffandan@gmail.com
f.d riksdagsledamot och samhällsdebattör"

Min debattartikel på SvD Brännpunkt;


I Sverige diskuteras hur asylsökande ska fördelas över landet med morötter och piskor. Däremot anses det osolidariskt att diskutera varför så stor andel av de som söker asyl i EU väljer att ta sig till just lilla Sverige med bara 2 % av EUs befolkning.

I maj kom rekordmånga ensamkommande flyktingbarn till Sverige, 1.157 stycken. Årskostnaden för stat och kommuner beräknas första året till uppåt en miljon kr per barn.

För 2015 beräknas nu ca 10.000 ensamkommande barn söka asyl i Sverige, vilket motsvarar mellan 40 och 50 % av alla som lyckas ta sig till EU. För 10 år sedan valde drygt en tiondel att söka asyl i Sverige, för 3 år sedan ca 25 % , nu är andelen mellan 40 och 50 %  till en årskostnad på upp till 10 miljarder kr, ca 10 gånger mer än för tio år sedan.

Barnen är främst pojkar och unga män i ålder mellan 15 till 18 år, en betydande del torde dock vara betydligt äldre men uppger sig vara under 18 eftersom det är mycket mer fördelaktigt att ansöka om asyl som barn än som vuxen.

Dessa fakta blir nästan ingen nyhet i media som granskas och diskuteras. Migrationsverket gör ingen analys mer än att alla som flyr har rätt att söka sig till Sverige. Ansvarig minister och 7 partier är också ansvarslöst passiva.

Orsakerna till att 20 % av alla asylsökande till EU, och mellan 40 och 50 % av ensamkommande barn, söker sig till avlägsna Sverige är naturligtvis flera, vi är ett av världens rikaste länder med god social trygghet, många har redan släkt och vänner i Sverige, flyktingsmugglarna rekommenderar Sverige osv.

Men de kanske viktigaste faktorerna torde ändå vara Sveriges betydligt mer generösa regler för asyl än alla övriga EU-länders; vi utfärdar Permanenta UppehållsTillstånd istället för Tillfälliga som sedan omvandlas, vi har de i särklass mest generösa reglerna för anhöriginvandring och vi bestämmer ålder för ensamkommande mycket mer generöst. Migrationsverket borde självfallet analysera detta och redovisa åtgärdsförslag för hur mer EU-anpassade svenska asylregler skulle påverka andelen asylsökande i EU som väljer Sverige. Även än mer generösa asylregler kunde föreslås som underlag för politikers ställningstagande, och för den allmänna debatten, om man vill ytterligare öka andelen asylsökande till Sverige.

Redan har Sverige mycket stora problem med att skaffa bostäder åt den växande flyktingskaran, samt med att integrera och få de som flyr hit och deras anhöriga i arbete. Även om självfallet migration är en positiv kraft som växer och ger stora fördelar finns det gränser för hur många som ett land uthålligt kan ta emot och integrera på ett bra sätt på kort tid. Årskostnaderna för Sverige har flerdubblats och uppgår nu till runt 30-50 miljarder eller mer.

Jag känner stark oro för att Sverige riskerar att gå in i väggen, vilket inte vore bra för vare sig land eller asylsökande.

Myndigheternas och politikernas passivitet i dessa frågor måste nu brytas. För att få myndigheternas och ansvariga politikers bristande ansvar att granskas kommer jag att JO-anmäla migrationsverkets ledning, likaså borde justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i regeringen att KU-anmälas för upprörande passivitet i dessa frågor. Statsministern har ju satt normen genom att uttala att när kostnaderna för ROT och RUT ökar med några miljarder kr så måste analys ske och åtgärder vidtas.

Jag föreslår också att regeringen snarast tillsätter en parlamentarisk migrationsberedning, enligt modell försvarsberedningen, för att analysera de växande utmaningarna på migrationsområdet och för att söka finna en bred samsyn i att föreslå skyndsamma och kraftfulla åtgärder på kort och lång sikt som stabiliserar situationen och förbättrar integration och få i arbete samt ser över Sveriges asylregelverk.

Staffan Danielsson

f.d. riksdagsledamot, samhällsdebattör