onsdag, maj 24, 2017

"Vi får vänja oss vid att ha misär runt stugknuten"

Jag har bloggat om Tiggerifrågan flera gånger, 2015 och 2016 och igen dec 2016,


Jag anser att kommunerna bör få ökade möjligheter att reglera hur man får
 tigga, eller ej.

Anna Dahlberg i Expressen, liksom regeringens utredare av frågan Martin Valfridsson, anser att utnyttjandet av människor, och andra följder,
 i samband med tiggeri är så allvarligt att  ett förbud bör införas. Dahlberg
 vill att frågan utreds om hur det i så fall skulle utformas. 

Jag tycker förslaget är intressant och lyssnar gärna på era synpunkter.
Den liberale frontfiguren Fredrik Segerfeldt tror på fortsatt tiggeri i Sverige under decennier framöver, och lanserar slagordet: "vi får vänja oss vid att ha misär ring husknuten". 

Vilket parti nappar först på denna valslogan..?

Fredrik Segerfeldt
Den nuvarande situationen när det gäller tiggeriet är förmodligen den minst dåliga. Det tycker jag det vore bra om fler hade ryggrad nog att säga och stå för.
1. Nej, vi har ingen möjlighet att i grunden förändra samhällena i östra Balkan, att få bort sekel av antiziganism och få till väl fungerande offentliga institutioner där.
2. Nej, förbud mot tiggeri gör det inte bättre för tiggarna. Det finns skäl till att de år efter år åker hundratals mil för att sätta sig utanför Ica med en plastmugg. Tiggarnas inkomster gör att de tillhör den rikaste tredjedelen i världen.
Vi får helt enkelt vänja oss vid att ha misär runt husknuten.

Martin Valfridsson, som på regeringens uppdrag utredde tiggerifrågan, har efter en larmrapport om utnyttjande av människor, och brottslighet, i Bergen i Norge, tagit ställning för att tiggeri bör förbjudas


måndag, maj 22, 2017

DN - Självklart ska brottslighet redovisas och analyseras!

Jag skrev i augusti 2016 på SvD Debatt om vikten av att föra relevant statististik också på brottsområdet och att analysera utvecklingen, även vad gäller brottslingars bakgrund.

I januari tog Rapport, Aktuellt och Agenda upp frågan och jag skrev en debattartikel i Expressen.

Både BRÅ och justitieministern/regeringen avvisade mina förslag blankt. Det räcker med statistik och analyser från förra seklet, typ.

Det är tjänstefel av både myndighet och regeringen, anser jag.

Dagens Nyheter skriver nu åter (förra gången var tidigt 2016) en bra och balanserad ledare om detta som går helt i linje med min uppfattning.

Det börjar bli dags att interpellera Morgan Johansson.

torsdag, maj 18, 2017

Två på KTH sågar Sanandaji, med tunna argument.

Tillagt 23 maj; T. Sanadaji klär av de två KTH-forskarna i sin replik på SvD Debatt.


Nationalekonomen Tino Sanandaji har skrivit en faktaspäckad och intressant bok om migration, Massutmaning.

Den har hyllats av en del och dissats av en del. Så småningom blev de erkännssamma och positiva rescensionerna allt fler, och de ensidigt negativa allt färre, med Sandro Scocco i ensidigt negativ särklass.

Jag har samlat en del positiva rescensioner med tyngd,  och några negativa, här.

Sent omsider attackerar två forskare på KTF - Hans Lööf och Gustav Martinsson - Sanandaji med full kraft och påstår att "Sanandaji aktivt vilseleder sina läsare på ett sätt som är destruktivt för den svenska invandringsdebatten". Det är starka ord.

De två forskarnas attack känns mycket politiskt korrekt. De mycket få exempel som nämns i artikeln känns hårddragna och inte alls övertygande, tycker jag.

Tino Sanandaji kommenterar artikeln på sin FB-sida, här. (16 maj 21.39) samt 18 maj 23.34.

Lööf/Martinsson kritiserar Sanandaji för att ha en agenda men är själva uppenbarligen benägna att tolka migrationsfakta så välvilligt som möjligt, vilket professor Mats Hammarstedt övertygande visar i denna analys från 2016.

Några tidningar har snabbt slagit upp forskarnas kritik och på twitter har en hel del vänster- och liberala debattörer skadeglatt hänvisat till forskarnas sågning som det slutliga sanningen (typ) i neutrala eller förlöjligande ordalag.

Några exempel:

"Noterar att två ekonomer från KTH totalsågar Tino Sanandajis bok om invandringens kostnader, på

Kritiken mot min bok är jättedum, skriven för dumma människor, för att de ska hata mig.

Patetisk replik från Sanandaji på sågningen av hans bok.

Inte ett dugg förvånande om man känner till Sanandaji. Surfar på populism istället för fakta.

Allt är invandrarnas fel. Det vet ju alla.

Mitt intryck har länge varit att det Tino Sanandaji skriver om migration mest är propaganda förklädd till forskning."

Sanandaji bortser från forskning som går emot hans tes och skiljer inte på korrelation och kausalitet.

Älskar när någon kritiserar Tino Sanandaji för något och han förväxlar antal tecken med trovärdighet i sina repliker.

för 17 timmar sedan

Jag tycker att debattklimatet i Sverige fortfarande lämnar en del övrigt att önska. Beröm till t ex Mattias Svensson, Gunnar Wetterberg, Sakine Madon, Johan Anderberg och Hanna Marie Björklund.

Tillagt 21 maj: nationalekonomen Erik Lindqvist anser att kritiken mot Sanandaji är är överdriven och tillspetsad.

onsdag, maj 17, 2017

"Amnesti" till ensamkommande utan asylskäl?

År 2015 valde 163.000 av de som lyckades ta sig till EU för att där söka asyl att ta sig till Sverige, ca 15-20 % av alla som kom till EU.
Av dessa är en betydande del ekonomiska migranter utan asylskäl.

Av de 163.000 var drygt 35.000 ensamkommande under uppgivna 18 år. Av dessa är en betydande del mellan 20 och 30 år (se länk här).

Till EU kom år 2015 ca 90.000 ensamkommande asylsökande under uppgivna 18 år. 40 % av dessa, valde att ta sig till Sverige med 2 % av EUs befolkning.

Varför valde en så mycket hög andel att ta sig till Sverige?
Svaret är enkelt. Sverige är ett rikt välfärdsland och hade då de mest generösa reglerna för att få asyl och för snabb familjeåterförening med mera.

Centerpartiet har genom migrationsöverenskommelsen 2015 ställt sig bakom att i betydande grad anpassa Sveriges asylregler till EU-praxis. Vi har också på EU-nivå med övriga riksdagspartier (frånsett V) ställt oss bakom EUs avtal med Turkiet att stoppa inflödet av asylsökande och ekonomiska migranter (ett mer problematiskt beslut än gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark, enligt min mening).

Dock vill Centerpartiet på flera punkter gå betydligt längre än övriga EU-länder ifråga om mer generösa svenska asylregler, vilket jag i dagsläget ser som orealistiskt.

Utöver detta har Centerpartiet i Norrbotten, i Luleå, i Habo, i Kumla och nu senast i Västerås ställt sig bakom att alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige i mer än ett år ska få "amnesti"och få svenskt medborgarskap och få ta hit sina familjer.

Det innebär att de regler och prövningar som finns för att få asyl i Sverige skulle sättas ur spel, och att signalen till dem på flykt och deras flyktingsmugglare skulle bli mycket stark, välj Sverige eftersom det ökar dina chanser att få asyl och att snabbt få ta hit din familj (Om C får med riksdagen på rätt till snabb familjeåterförening när den temporära lagen upphör 2018).

Jag har den största respekt och förståelse för alla de som i sina arbeten och som en del av civilsamhället gör berömvärda insatser för att hjälpa och stötta ensamkommande barn i HVB-hem, i skolan och för att få in en fot på arbetsmarknaden med mera. Och jag förstår de band som uppstår och om den förtvivlan som drabbar de som inte får asyl och ska utvisas och dem som dagligen arbetar med och stöttar dem.

Det gör kraven på än mer generösa svenska asylregler och på "amnesti" förståeligt och begripligt, man utgår ifrån verkligheten över hela landet där asylsökande och ekonomiska migranter finns och ges stöd på många sätt.

Vad talar då för att denna linje inte är så självklar?

Dels står väl alla riksdagens partier bakom att Sverige ska ha en reglerad migration där de utan asylskäl och utan arbetstillstånd inte har rätt att bli svenska medborgare.
Och därtill finns idag 65 miljoner på flykt i världen och många 100 miljoner därtill som t ex vill lämna Afrika och söka arbete i EU.

Dessutom har Sverige tagit ett mycket stort ansvar under många år med att ta emot relativt sett flest asylsökande och ekonomiska migranter av alla EUs länder, och våra resurser att klara av att integrera dem är mycket ansträngda vad gäller t ex boende, arbete och skola.

Kravet på amnesti, och mer generösa sylregler än idag, finns främst hos Vänsterpartiet, FI,  Miljöpartiet (fast de gör tvärtom i regeringen..) och Centerpartiet.

Dessa frågor kommer att vara viktiga i valet 2018.


Seniorerna kräver fler äldre i riksdagen

Christina Rogestam , ordförande i Seniorerna och från min grannsocken Vårdsberg, kräver fler unga äldre i riksdagen. Peter Lindgren för Seniorerna i Skåne likaså.

SCB åskådliggör tydligt den katastrofalt låga andelen äldre i riksdagen, endast 2,6 % trots att 25 % av väljarna är över 65.

(min definition är att gammal, då är man bräcklig och skör, innan dess är man en ung äldre!)

För egen del värderar jag min erfarenhet högt, har aldrig varit så effektiv och trygg i att fatta beslut och driva på i politiken för ett bättre samhälle.


Fler "stupstockar" berövar fler sjukpengen idag

Aftonbladet kritiserar regeringen för att fler förlorar sjukpengen nu trots att 2- årsomprövningen ("stupstocken") tagits bort... Denna gräns lär finnas i övriga EU-länder.
Istället har S/MP skärpt prövningen vid tre andra "stupstockar" efter 90, 180 och 365 dagar. Jojo...

Socialdemokraterna kallar bedömningen av sjukdom och arbetsförmåga efter 2 års sjukskrivning, som alliansen införde, och som LO då var för, och som typ alla industriländer tillämpar, för "stupstocken".
Tidningen ETC skriver här om att fler nog förlorar sin sjukpeng nu, trots att "stupstocken" är borta. Istället tillämpar de rödgröna 3 andra stupstockar mycket hårdare, efter 90 dagar, efter 180 dagar och efter ett år. 

Bra av ETC att uppmärksamma. Andra medier borde följa upp detta. Alliansen är säkert redan på gång!